Meditatii zilei (30.08.2012) EL BINECUVINTEAZĂ ŞI PĂZEŞTE

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească.

Numeri 6.24

Această binecuvântare a Marelui Preot este ea însăşi o făgăduinţă.

Binecuvântarea pe care Marele nostru Preot o pronunţă pentru noi trebuie să aibă sigur o urmare, căci El vorbeşte gândurile lui Dumnezeu.

Ce bucurie să ai parte de binecuvântarea Iui Dumnezeu!

Aceasta dă o mireasmă plăcută la toate lucrurile.

Dacă noi suntem binecuvântaţi, toate bunurile noastre şi toate bucuriile noastre sunt binecuvântate; pierderile noastre şi necazurile noastre şi chiar dezamăgirile noastre vor fi şi ele binecuvântate.

Binecuvântarea lui Dumnezeu este adâncă, reală şi are urmări bune.

Binecuvântarea unui om poate să fie numai vorbe; dar binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi sfinţeşte.

Urarea cea mai de dorit pe care noi am putea-o face celui mai bun prieten al nostru nu este „Fericire şi noroc”,

                             ci „Domnul să te binecuvânteze”.

Ce mare lucru este de asemenea să fii sub paza lui Dumnezeu;

păzit de El, păzit lângă El, păzit în El. Cei pe care-i păzeşte Dumnezeu,

sunt bine păziţi; ei sunt scutiţi de rău şi păstraţi pentru o fericire veşnică.

Paza lui Dumnezeu însoţeşte binecuvântarea, pentru a o statornici şi a o întări.

Urarea celui ce a scris această mică carte este ca toţi aceia care vor citi aceste rânduri să aibă parte de această bogată binecuvântare şi să fie aşezaţi sub această pază sigură.

                                         de C.H.Spurgeon

Versetul zilei

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.Gen.12:3

Gandul zilei

Deși nu este bine să vorbești mult, nu contează prea mult cât de mult vorbești; întotdeauna contează mai mult, ce vorbești.

(Ioan Hapca )

Meditatia zilei (05.03.2012)Binecuvantarea Domnului incepe de la cel mai neinsemnat om!

" data-api-host="https://cdn.2performant.com" type='text/javascript' src='https://cdn.2performant.com/l2/link2.js?ver=5.4.4'>