Va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer-C.H.Spurgeon-meditatia zilei

„Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Faptele Apostolilor 1.11

Aceasta promisiune este tot atât de sigură cum a fost şi prima, care este o garanţie pentru noi cu privire la întoarcerea Sa.

Acela care a venit ca să ia locul celui mai de jos slujitor, va veni în curând ca să ceară răsplata lucrării Sale. După cum a venit întâi ca să sufere, nu va întârzia să vină ca să împărăţească.

Aceasta este nădejdea noastră slăvită, că şi noi vom fi părtaşi la bucuria Sa.

Astăzi noi ne găsim sub acelaşi val şi în aceeaşi umilinţă în care a trăit El atunci pe pământ; dar în ziua în care El va veni, va fi ziua arătării noastre în slavă, precum şi ziua arătării Sale în slavă.

Sfinţii care au adormit în El vor învia în ziua arătării Sale slăvite.

Aceia care vor fi fost insultaţi şi întristaţi pentru Numele Lui, vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui Său.

Ai Săi vor apărea atunci ca regi şi preoţi; zilele lor de întristare vor fi sfârşite. Odihna îndelungată şi splendoarea de necomparat a împărăţiei de o mie de ani îi va răsplăti din belşug pentru anii lor de mărturie şi de lupte.

Oh! Să vină Domnul Isus! Iată, El vine curând. El este pe drum şi se apropie repede.

Zgomotul paşilor Lui să fie ca o muzică plăcută pentru inimile noastre. Clopote ale nădejdii mişcaţi-vă şi sunaţi cu veselie, căci iată, vine Stăpânul nostru!

de C.H.Spurgeon

Versetul zilei

El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos. 1Cor.1:8

Proverbul zilei

„Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri ” Prov.10:28

Gandul zilei

Nu-i o mangaiere si bucurie sa sti ca Domnul se intoarce ca sa ne duca Acasa ? Ce alta mangaiere mai mare poti avea pe acest Pamant unde totul e efemer ?

395577_2252047760936_1840547792_1417559_337459724_n (2)432213_383008861717843_189362444415820_1492250_143785549_n - Kopie

Meditatia zilei (03.08.2012)Ferice de cei care cred in revenirea Domnului Isus!

Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.

Iacov 5.8

Ultimul cuvânt din Cântarea Cântărilor este:

„Vino repede, iubitule”,

şi printre ultimele cuvinte ale Apocalipsei citim:

„Şi Duhul şi Mireasa zic: Vino!” La acest cuvânt Mirele dumnezeiesc răspunde: „Iată, Eu vin curând”.

Dragostea noastră suspină după arătarea slăvită a Domnului şi se bucură de această dulce făgăduinţă:

„Venirea Domnului este aproape”.

Ea îndreaptă duhul nostru spre această întâmplare slăvită, care este ca o fereastră prin care aruncăm o privire plină de nădejde.

Prin această „fereastră cerească” pătrunde acum peste noi un val de lumină, care ne uşurează lucrul şi suferinţa. În timpul zilelor de încercare, gândul că se apropie această zi de bucurie, ne şopteşte: „răbdare”.

Dacă suntem întristaţi că nu vedem rezultatul ostenelii noastre, această slăvită înştiinţare iarăşi ne strigă:

„fii răbdător!”.

Când suntem frământaţi de multele noastre ispite, atunci siguranţa că în curând Domnul Se va întoarce, ne sprijineşte prin acest verset:

„întăriţi-vă inimile”.

Să fim deci liniştiţi şi „sa rămânem hotărâţi şi neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului”.

În curând vom auzi trâmbiţa de argint anunţându-ne întoarcerea Regelui nostru slăvit. Să nu ne înspăimântăm, ci să stăm neclintiţi, căci iată-L pe norii cerului!

Chiar astăzi poate să Se arate.

                 de C.H.Spurgeon

Versetul zilei

De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 1 Cor.15:58

Gandul zilei

Misticul Soare al Neprihănirii  a răsărit pentru toţi, a venit la toţi, a pătimit şi a înviat din morţi pentru toţi – dar dacă cineva nu crede în El (în Christos), acela se lipseşte singur de binele pe care i-l poate face. Doar dacă unul îşi închide ferestrele pentru a elimina razele soarelui asta nu înseamnă că soarele nu este pentru toţi”. (Isaac Barrow)

 

 

Cum il astepti pe Domnul Isus sa revina ?(videoclip)

Meditatia zilei (23.02.2012) In curand va rasarii soarele dreptatii!

" data-api-host="https://cdn.2performant.com" type='text/javascript' src='https://cdn.2performant.com/l2/link2.js?ver=5.4.4'>