Descarca si citeste Biblia Bucuresti 2001

Spread the love

Această BIBLIE . TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA . TRADUCERE

LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) şi este o prezentare cursivă, într-o formă de

exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea, într-o

formă mai puţin literară.

Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive:

1) În limba română contemporană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D. C. 1931) a fost tipărită într-un

număr mic de exemplare, s-a epuizat repede şi nu a mai fost retipărită, poate şi pentru că, în

general, nu se cunoaşte şi nu se înţelege ce înseamnă o traducere literală.

2) Retipărirea Bibliei   literale D. C.

1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până în sec.

19 . folosite de J. N. Darby . sau începutul secolului 20 . folosite de D. C. . au fost

adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice;

pentru aceasta, în limbile de largă circulaţie, au apărut sau sunt în curs de apariţie noi traduceri ale

Bibliei).

3) Ca aspect de forma, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului.

4) De asemenea, în acela  şi sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esenţial pentru

o traducere literala), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele.

Pentru realizarea acestei editii au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile

literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană şi alte traduceri cunoscute şi

folosite în engleza (Autorised Version – King James, Revised Version, New International Version,

Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman.s Parallel Bible, Young

Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum şi ediţii bilingve interlineare

sau paralele (Green’s Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanţă numerică Strong,

Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanţe biblice (Darby, Strong, Wigram,

cu codificare Strong), dicţionare teologice (Kittel), de nume şi terminologie, Wuest.s Word studies

in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematica, comentarii biblice, dicţionare

lingvistice etc.

Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicaţii ale textului, ci variante din diferite manuscrise

(adăugări, omisiuni, diferenţe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci

sute de ani, până la apariţia tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său,

astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile şi sensurile esenţiale iniţiale. Textele paralele


şi titlurile marginale au fost preluate şi parţial completate sau revizuite din traducerea D. C.

Au fost  şi rămân dificultăţi de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale

(pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziţii sau trepte

ierarhice etc.

Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit,

dar această ediţie a Bibliei nu poate fi considerată

încheiata  şi cu atât mai puţin desăvârşită.!

După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediţii sunt profund recunoscători lui

Dumnezeu pentru belşugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât şi pentru

experienţa folositoare fiecăruia) dar în acelaşi timp au simţământul şi convingerea că sunt încă

multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga şi altele pe care le vor găsi cititori atenţi, sinceri şi competenţi.

Până la o alta editie ,daca va fii posibila, o incredintam pe aceasta HARULUI SUVERAN si ATOTPUTERNIC al lui Dumnezeu care să însoţească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat

şi providenţial supravegheat pentru conformitate şi împlinire, spre Gloria Lui.

Bucureşti,

31.08.2001

 Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale şi depăşirea dificultăţilor multe şi  variate, precizăm următoarele aspecte:
1. Au fost folosite lexicul şi gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor
academice admise şi originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele şi arhaismele,
precum şi tendinţele lingvistice slavone şi anglo-saxone.

 2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde
cerinţele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu
caractere italice au rol explicativ.

 3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare
următoarele adnotări: „unele ms. omit“ înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este  omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext
cuvintele omise; „unele ms.“ înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte   manuscrise; „unele ms. ad.“ înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise;

 „sau“
înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiaşi text; „lit.“ redă traducerea literală a cuvântului
sau a expresiei respective.

 4. Simbolurile utilizate: în cărţile poetice, simbolul „”“ apare de regulă înaintea titlurilor şi
indică împărţirea pe subiecte importante, iar simbolul „#“ indică alineatele; pentru a asigura
concordanţa timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament,
verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct „·“, indicând în limba greacă un prezent
istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului.

 5. Numele proprii ale lui Dumnezeu:

 numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea
unică şi adevărată este „Dumnezeu“, scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL
(singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînţeles explicit, a fost
scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este

„Domnul“, traducere
a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în
limba ebraică în patru litere Y H W H (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu

 „Domnul“ (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L’Eternel; în limba germană: Jehova); când
în textul ebraic a fost numele de

ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul Domnul,

s-a  folosit expresia „Domnul Dumnezeu“.

 6. Prescurtări folosite convenţional:

ad. = adaugă
adn. = adnotare
aram. = aramaică
art. = articulat
cap. = capitol
cuv. = cuvânt
ebr. = ebraică
gr. = greacă
lat. = latină
lit. = literal
ms. = manuscrise
neart. = nearticulat
v. = verset
Sept. = Septuaginta

FA CLIC AICI SI DESCARCA SI BINENTELES APOI CITESTE-O 🙂

Comentarii

  1. Nica Adrian spune:

    multumesc

  2. […] si sa dam exemplu de comportare buna ,cu respect si recunostinta …. Asa cum ne invata si Scriptura sa fim lumina si nu intuneric,nu exemple negative,nu oameni usuratici […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.