Meditatia zilei(06.05.2012)EL IMPLINEŞTE DORINŢELE NOASTRE!

Spread the love

Celor neprihăniţi, li se împlineşte dorinţa.

Proverbe 10.24

Pentru că această dorinţa este o dorinţă dreaptă, după voia lui Dumnezeu, El le-o împlineşte.

 Nu ar fi bine nici pentru om, nici pentru societate, ca o astfel de făgăduinţă să poată fi făcută celui nedrept.

Să ţinem poruncile Domnului şi atunci El va lua în seamă dorinţele noastre.

Dacă s-ar întâmpla ca cei neprihăniţi să aibă dorinţe nedrepte, ele nu le vor fi împlinite.

Dar nu sunt acestea năzuinţele lor adevărate, ci sunt simple abateri şi sunt fericiţi să fie refuzaţi în împlinirea dorinţelor.

Dorinţele lor sfinte ajung la Domnul şi El nu le respinge.

Dacă ni se pare că cererile noastre sunt neluate în seama, să ne lăsăm încurajaţi de făgăduinţa dată nouă azi şi să cerem încă o dată.

Am primit un refuz categoric? Să-I mulţumim,

 ştiind că El nu împlineşte pentru noi nimic din ceea ce este dăunător.

Dar sunt lucruri pe care le putem cere cu îndrăzneală.

 Ceea ce trebuie să dorim înainte de toate,

 este să fim sfinţi şi în totul predaţi,

 să fim asemenea Domnului Cristos şi gata pentru cer.

 Iată dorinţele harului şi nu ale firii noastre; atunci Dumnezeu nu va face nici o restricţie dorinţelor noastre, ci va face mai mult decât ce cerem sau gândim noi.

„Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima” (Psalmul 37.4).

Cere cu îndrăzneala şi nu te teme! 

                                                                         de C.H.Spurgeon


Versetul zilei

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit  Ps.55.22

Gandul zilei

Suntem asa de sensibili si ne “sifonam” repede il loc sa zambim mai mult ,sa iubim mai mult sa ne sprijinim mai mult….Angela I.E.

 

Comentarii

 1. Filip Maria spune:

  The righteous, their wish is fulfilled.

  Proverbs 10.24

  Because this desire is a desire right, godly, He fulfilled it.

  It would be good for either man or to society, such a promise can be made of the unjust.

  To keep the commandments of God and then he will take into account our desires.

  Should it happen that the righteous have unjust desires, they will be fulfilled.

  But they are not their real aspirations, but are simple offenses and are happy to be denied the fulfillment of desires.

  Their holy desires come to the Lord and He does not reject them.

  If we think that our demands are not taken into account, let us encourage the promise given to us today and ask again.

  I received a flat denial? To thank him,

  knowing that He accomplished for us anything that is harmful.

  But there are things you can ask boldly.

  What we must first of all,

  is to be holy in everything you teach,

  to be like Christ the Lord and ready for heaven.

  Here desires grace and not of our nature, then God will not make any restriction of our desires, but will do more than we ask or think.

  “Delight yourself in the Lord, and He will give everything to your heart” (Psalm 37.4).

  Ask boldly and fear not!

  1. Thanks …. God bless you and keep you always
   🙂

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.